Jak wznowić lub odwiesić działalność gospodarczą?

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby działalność gospodarczą w każdej chwili zawiesić i wznowić w razie potrzeby. Szczególnie jest to ważne w przypadku działalności sezonowej, czy też wtedy, kiedy pojawiają się problemy z zamówieniami oraz obrotami. Jedyny warunek jest taki, że dany przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników.

Co należy zrobić?

Należy zgłosić się do tej ewidencji, która jest właściwa dla miejsca zamieszkania właściciela firmy. Warto wiedzieć o tym, że nie musi on być tam zameldowany na stałe. Wniosek, który trzeba złożyć musi zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, numer PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania, wskazanie adresu pod którym następuje zawieszenie działalności, informacje o zatrudnianiu pracowników.

Tryb rozpatrywania wniosku

W żadnym wypadku nie jest konieczne uzasadnianie decyzji o zawieszeniu działalności, jak również uzyskiwać zgody innych organów. Jednakże organ ewidencyjny wcale nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku. Dzieje się tak najczęściej z powodów dotyczących działalności, które nie są objęte przepisami ustawy oraz wtedy, kiedy zgłoszenie nie było kompletne lub zawierało nieprawidłowe informacje.

Decyzją negatywną przedsiębiorca może zaskarżyć do samorządowego kolegium odwoławczego, a w razie kolejnych odmów można kierować sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który jeszcze raz rozpatrzy sprawę i wyda ostateczną decyzję.

© 2024 Porady dla osób prywatnych i firm - WordPress Theme by WPEnjoy