Split Payment – najważniejsze informacje

W ostatnim czasie wprowadzono szereg nowości podatkowych dla firm i jedną z nich jest split payment. Co prawda z mechanizmem podzielonej płatności przedsiębiorcy mogli się już oswajać od połowy 2018 roku, jednak dopiero od 1 listopada 2019 roku stał się on obowiązkowy. Czym dokładnie jest split payment, na czym polegają nowe zasady płatności podatku VAT i które przedsiębiorstwa dotyczy?

Co to jest split payment?

Split payment jest angielską nazwą dla tak zwanego mechanizmu podzielonej płatności. Jest to nic innego jak sposób regulowania faktur VAT polegający na tym, że kwota netto faktury zostaje przelana na główne konto bankowe kontrahenta, natomiast kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w połowie 2018 roku jako element polityki uszczelniania systemu podatkowego, którego głównym celem jest poprawa ściągalności VAT-u. Przez ponad rok firmy mogły z niego korzystać dobrowolnie, między innymi dlatego, że wiązało się to z koniecznością stworzenia przez banki dodatkowych rachunków. Dopiero od 1 listopada 2019 roku split payment muszą stosować wszystkie podmioty, które są do tego zobowiązane przepisami.

Jak działa mechanizm podzielonej płatności w praktyce?

Działanie split payment nie jest skomplikowane i wbrew pozorom nie utrudnia w znaczący sposób realizowania płatności wobec kontrahentów. Polega bowiem na wybraniu odpowiedniej opcji przelewu w systemie bankowości elektronicznej („płatność podzielona”) i uzupełnienia rubryk dotyczących regulowanej faktury. Należy podać przede wszystkim numer rachunku odbiorcy, nazwę kontrahenta, jego NIP, numer faktury, kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. Wykonuje się więc jeden przelew z podaniem nieco większej ilości danych – to bank dokonuje rozdzielenia przelewanej kwoty na oddzielne rachunki.

Kogo obowiązują nowe przepisy?

Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy tylko dla firm, które wystawiają faktury VAT z tytułu transakcji obejmujących sprzedaż towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 Ustawy o VAT pod warunkiem, że kwota należności z tego tytułu przekracza 15 000 zł. W praktyce chodzi o transakcje dotyczące takich towarów jak sprzęt elektroniczny, węgiel, czy silniki.

Warto dokładnie zapoznać się z listą towarów objętych obowiązkowym split payment, ponieważ może okazać się, że obowiązek ten nas w ogóle nie dotyczy pomimo tego, że bank utworzył w naszym rachunku specjalne subkonto służące do podzielonych płatności.

Jakie konsekwencje niesie split payment dla firm?

Nowy sposób regulowania faktur VAT wiąże się z wieloma niedogodnościami dla firm. Przede wszystkim trochę komplikuje sam sposób realizowania płatności, ale także ogranicza swobodę w zarządzaniu finansami u odbiorców takich należności. Niestety przedsiębiorstwa nie mogą korzystać w dowolny sposób ze środków gromadzonych na rachunku VAT – z konta tego mogą dokonywać wyłącznie płatności podatkowych np. wobec urzędu skarbowego. Warto także zwrócić uwagę na to, że wielu przedsiębiorców wykorzystujących do tej pory do rozliczeń firmowych swój rachunek osobisty, musiało założyć rachunek firmowy, ponieważ banki tylko w ramach kont dedykowanych firmom oferują usługę podzielonej płatności.

© 2024 Porady dla osób prywatnych i firm - WordPress Theme by WPEnjoy